Navigace

Obsah


Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č.1/2020 11.03.2020 31.12.2020
Rozpočtový výhled na r. 2021 - 2022 schválený 20.12.2019 31.12.2020
Rozpočet na r2020 schválený 20.12.2019 31.12.2020

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Omezení dopravní obslužnosti ČD od 30.3.2020 26.03.2020 31.12.2020
Rozhodnutí č.2 hejtmana KH kraje- pohyb osob za nouzového stavu 18.03.2020 31.12.2020
Usnesení vlády -krizová opatření z 15.3.2020 16.03.2020 31.12.2020
Usnesení vlády-krizová opatření z 14.3.2020 14.03.2020 31.12.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 13.03.2020 31.12.2020
Prodej kuřic na jaře 2020 v Lískovicích a v Tereziných Darech 28.02.2020 29.04.2020
Bližší údaje- rozklikněte aktuality
Víceúčelové hřiště Lískovice s fin. podporou Královéhradeckého kraje 30.07.2019 31.08.2020
V naší obci se buduje víceúčelové hřiště.Realizaci provádí na základě výběrového řízení fi. Sportovní stavby Linhart Stará Bolelav. Na financování přispěl Královéhradecký kraj z programu obnovy venkova částkou 804 tis. Kč.

Účetnictví, výkazy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet obce 2019-schválený 15.05.2020 31.12.2020
Inventarizační zpráva obec 2019 28.04.2020 31.12.2020
Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2019 28.04.2020 31.12.2020
Příloha 2019 28.04.2020 31.12.2020
Výkaz zisku a ztrát obec 2019 28.04.2020 31.12.2020
Výkaz Fin 2-12 obec 2019 28.04.2020 31.12.2020
Rozvaha obec 2019 28.04.2020 31.12.2020
Zprávq o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 28.04.2020 31.12.2020

Dokumenty Mikroregionu Podchlumí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí 08.11.2019 31.12.2020